DE NATUURLIJKE KEUZE
VOOR DE GEZONDHEID
 
*

Wie zijn wij?


15 JAAR ERVARING

Ons project is begonnen op 12 mei 1999 door de vooruitziende blik van Mevrouw Viriginia Atala Vivanco. Deze Belgische ondernemer, oorspronkelijk uit Peru, heeft sinds haar jeugd de wens gekoesterd om zich in te zetten voor gelijke kansen onder mensen en voor een eerlijker verdeling van de rijkdommen van deze aarde. Nu, ondersteund en omgeven door een team van toegewijde en actieve partners, heeft krijgt haar visie vorm in het VIVADIS project.

Wij zijn een vennootschap naar Belgisch recht, gespecialiseerd in de productie en distributie van plantaardige gezondheidsproducten. We zijn momenteel gevestigd in België, Italië en Peru en onze produkten zijn beschikbaarheid in West-Europa, Zuid-Amerika en delen van Noord-Amerika.

VIVADIS is vooral een sociaal en een duurzaamheidsproject. We zijn actief op zeer verschillende vlakken: distributie, ontwikkeling, investeringen, productie of samenwerking. We werken op plaatsen waar wij duurzame producten en projecten op het gebied van gezondheid, voedsel of samenwerking kunnen bevorderen of ontwikkelen.


 
ONZE VISIE

Wij menen dat de vier ‘rijken’ van de natuur, het menselijke, het dierlijke, het plantaardige en het minerale, intiem verbonden zijn, waarbij ieder zich ontwikkelt dankzij de anderen. Het bevorderen van een evenwichtige en respectvolle leefomgeving is dan ook een essentiële basis voor duurzaam en voor iedereen toegankelijk geluk.

Wij denken dat de natuur in essentie (of in haar bedoeling) perfect is en ons kan voorzien van alles wat we nodig hebben om gelukkig en gezond te zijn.


Ten eerste gelukkig, omdat de middelen die onze planeet biedt voldoende zijn om allen op een eerlijke en tevredenstellende manien te doen  leven. Wij menen dat de sleutel tot dit evenwicht ligt in een eerlijke verdeling van middelen en eigendom.


Ten tweede gezond, omdat we menen dat de natuur iedere keer een antwoord kan geven op tekortkomingen in ons lichaam. We hebben nog maar weinig ontdekt van het  enorme aantal mogelijkheden van het planterijk op onze planeet, maar toch kunnen wij nu al kleine en grotere wonderen verrichten!

Dat is de reden waarom wij vandaag de dag, meer dan ooit, blijven onderzoeken, en doorgaan onze bevindingen met anderen te delen. Wij hopen daarmee dat u bij produkten zult vinden voor uw welzijn evenals dat voor het welzijn van de mensen die u liefhebt.

 

 

Wat is de aard van onze projecten?


-> Wij produceren en distribueren plantaardige gezondheidsproducten.
-> Wij ontwikkelen onze activiteiten met duurzame groei.
-> Wij beschermen het milieu en respecteren ecologische regels.
-> Wij beschermen onze lokale leveranciers en handelen volgens regels van ‘fair trade’.

 
ONS GEZONDHEIDSCONCEPT

Wegens de bestaande voedingsgewoonten en hun tekortkomingen, willen we u buitengewone natuurlijke producten voorleggen. Ze zijn een indrukwekkend antwoord op de onevenwichtigheden in ons eten en op de negatieve gevolgen daarvan voor ons organisme.

Een voorbeeld: Zo wordt Maca nu beschouwd als de rijkste plant ter wereld qua voedingswaarde. Met haar adaptogene eigenschappen, bevat deze plant 31 van de 38 essentiële mineralen voor het lichaam en oefent zij haar werking uit zowel op alle organen van het lichaam, als ook op de hormonale huishouding. Deze eigenschappen zijn even verrassend als effectief. Reeds op zichzelf bevestigt deze plant de juistheid van al onze inspanningen.

Een dergelijk geschenk van de natuur moet voor iedereen beschikbaar zijn en wij vinden het van groot belang dat u deze plant leert kennen. We hebben ook vele jaren lang gevochten voor het recht om dit in Europa te introduceren, en met succes. Daarnaast bieden wij de Una de Gatto, een buitengewone plant uit het Amazone gebied. Beide leveren wij in authentieke samenstelling, van hoge kwaliteit, traditioneel geteeld en met respect voor het milieu.

Voortkomend uit ons onderzoek zullen wij u in de nabije toekomst ook andere natuurlijke producten voorstellen, geteeld en geoogst op traditionele, eeuwenoude wijze.
 


ONS SOCIAAL CONCEPT 

Of het nu is via de verspreiding van belangrijke informatie is, daarbij ondersteund door onze gespecialiseerde partners, of door onze betrokkenheid bij projecten van maatschappelijk belang, het gaat er om de waarden te dienen waar wij in geloven: Solidariteit, medeverantwoordelijkheid, eerbied voor de rechten van het individu.
Wij zijn van mening dat het bevorderen van respect voor menselijke waarden en het verbeteren van de leefomstandigheden van iedereen heilzaam is voor de geest en helpt een nieuwe visie op de wereld te scheppen.

VIVADIS streeft naar unieke producten, volgens fair trade normen, met respect voor mannen en vrouwen van alle culturen.
  

 

ONS DUURZAAM CONCEPT

Wat zouden we zijn zonder deze aarde die ons draagt en die zoveel oplossingen biedt voor onze problemen? Het minste wat wij kunnen doen, maar waarschijnlijk ook het beste, is ervoor te zorgen dat de middelen en manieren waarop wij deze erfenis gebruiken veilig zijn, niet-destructief en respectvol voor ons kwetsbare ecosysteem.

Bij VIVADIS willen we niets doen dat indruist in tegen een fundamentele ecologie. Al onze productie- en distributieschema’s zijn duurzaam, om zowel het milieu als de mensen die het milieu bewonen te respecteren.

Zodra mogelijk, ontwikkelen wij onze productie-modus met regels van biologisch-dynamische landbouw en permacultuur. In alle gevallen, biedt VIVADIS haar productie uit biologische landbouw.

 

 

Hoe maken we onze doelstellingen?


Met de kwaliteit en effectiviteit van onze producten en met onze adviezen willen we de gezondheid en de kwaliteit van leven van elk individu bevorderen, daarbij oog houdend voor het milieu. De mogelijkheden die de natuur ons biedt willen we delen met velen.

 
EEN WIJZE VAN PRODUCTIE

Wij verbouwen op de akkers van Peru, die vooral bekend staan om hun uitzonderlijke vruchtbaarheid en zuiverheid. Diverse studies hebben deze biologische rijkdom van het land van de Inca's bevestigd, zoals de studie van Leslie Holdridge die stelt dat van de 103 " life zones " ​​in de wereld, Peru er 87 heeft.

Al onze producten komen voort uit biologische landbouw.

Wij ontwikkelen modellen van biodynamische productie die we onmiddelijk invoeren waar de omstandigheden er voor geschikt zijn.

Wij werken in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en willen hun tradities respecteren, waar wij trouwens ook veel van leren.

 
EEN WIJZE VAN DISTRIBUTIE

Wij pasten ‘Fairtrade’ reeds toe, lang voordat het mode werd en wij zorgen ervoor dat van producent tot consument, iedere acteur eerlijk en met respect wordt vergoed voor zijn werk.

We hebben een samenwerkingshandvest opgesteld, dat we voorleggen aan elk van onze partners. Dit zorgt ervoor dat er vanuit leveranciers geen wijzigingen aan onze duurzame ontwikkeling worden aangebracht.

Voor onze verpakkingen gebruiken wij recycleerbare materialen.

We gebruiken verpakkingen die de kwaliteit van onze producten beschermen  (de paarse fles).

We gebruiken capsules van afbreekbaar en biologisch materiaal.

 
EEN WIJZE VAN SAMENWERKING

Wij menen dat een relatie voordeel moet bieden aan beide partijen.

We investeren in de ontwikkeling van goede organisatie en het verhogen van de kwaliteit van leven bij onze producenten en bij de arbeiders in Peru.


Wij steunen de lokale producenten en moedigen ze aan om opnieuw eigenaar van hun land te worden.

Wij financieren verschillende stadia van de productie zoals de aankoop van zaad of het huren van landbouwgrond.

Wij financieren het vastleggen van de benamingen van planten, zodat deze niet kunnen worden geoctrooiëerd door bedrijven voor hun louter commerciële doeleinden.

Wij investeren in onderzoek en ontwikkeling van projecten die toekomst lijken te hebben.

Wij financieren en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek in het Amazonegebied, met name het onderzoek van het briljante onderzoekslaboratorium TAKIWASI.

We financieren ook het werk van Dr Letta
dat deze arts doet met kansarme kinderen in India, zoals de oprichting van een kliniek, een school. We nemen ook deel aan zijn onderzoek voor gezondheid en welzijn.

 

 

*